Video

Ranunculus fluitans (Jättemöjan). Finns i Säbybäcken norr om Landskrona. Den är fridlyst.

Signalkräfta i Säbybäcken norr om landskrona

Almsjukan (Ophiostoma novo-ulmi.) Almsplintborrar (Scolytus spp.) agerar som vektorer och sprider svampens sporer när skalbaggen näringsgnager i barken på levande grenar i almkronan. 

Sparganium erectum (Stor igelknopp). Den är rödlistad och finns i Säbybäcken och Wallabäcken norr om Landskrona. 

Triturus cristatus (Större vattensalamander)  

Lissotriton vulgaris (Mindre vattensalamander)

Finns i vattendammarna vid nordöstrasidan av Stugbyn i Lill-Olas. De är fridlysta.

Bladlöss och Parasitsteklar i växthus (Biologisk bekämpning)

Dactylorhiza incarnata (Ängsnycklar). Är fridlyst och finns norr om Wallabäcken i Landskrona.

Stormen Sven drog fram i början av december, pressade havet mer än en halv meter över sin normala nivå, slet ner och drog upp träd med rötterna.

Växterna är planterade av hyresgästerna i  kvarteret Backen i Norrestad i Landskrona. Olika vårlökar och perennaväxter samt buskar och trä.